Stonewall Kitchen Tea Towel Snowman

Stonewall Kitchen Tea Towel Snowman