Saro Khaki Striped Tablecloth 5618 Kh70s

Saro Khaki Striped Tablecloth 5618 Kh70s